Vlerësimi i performancës së Platformës Akademia është bërë fillimisht në vitin 2018. Duke parë se këto rezultate lënin vend për përmirësim, padyshim që ishin të pranueshme, marrë për bazë faktin që asnjëherë nuk ishim të fokusuar të zhvillojmë sistemin për mbështetjen e gjuhëve perendimore.

Lexo më shumë rreth teknologjisë në edukim.

 

Megjithatë gjatë kësaj kohe kemi punuar intenzivisht për përditësimin me qëllim përmirësimin e Platformës Akademia, pikërisht për të mbështetur gjuhët perendimore. Pas rivlerësimit të vitit 2020, jemi tejet të lumtur të ju prezantojmë sukseset tona, bazuar në hulumtimin e Rrjeti Europian për Integritet Akademik (RrEIA)
Sa i përket metodologjisë së hulumtimit, dokumentet e përdorura për testim janë shkruar në tetë gjuhë të ndryshme (Çekisht, Gjermanisht, Letonisht, Spanjisht, Anglisht, Italisht, Sllovakisht dhe Turqisht), me qëllim për të kuptuar se cilat sisteme janë më të përshtatshme për secilën nga këto gjuhë. Poashtu, dokumentet e përdorura për testim, janë përgatitur, duke përdorë burime dhe teknikat më të përdorura nga studentët në shkrimet e tyre (Wikipedia, Burime publike, Përkthime të artikujve nga një gjuhë në tjetrën, dokumente pa plagjiaturë dhe dokumente me burime të shumëfishta).
Dallimi qenësor i përmirësimit të Platformës Akademia sa i përket përdorshmërisë së gjuhëve të huaja, nga viti 2018 sa e kishte vlerësuar kërkimin në gjuhën angleze me 2.8, në vitin 2020, po e njejta gjuhë është vlerësuar me 3.9.
Kur jemi te përfshirja e burimeve, Akademia është vlerësuar më së larti për gjetjet nga Wikipedia me 2.3 pikë dhe kështu në vitin 2018 është renditur e 9-ta për nga pozita për gjetjet nga Wikipedia, pozitën e 6-të për gjetjet nga Publikimet e hapura, pozitën e 7-të për punimet e studentëve dhe pozitën e 11-të për artikujt online. Për dallim nga viti 2018, në vitin 2020, në vlerësimin e Platformës Akademia për përfshirjen e burimeve, kemi ngritje të fuqishme, sipas këtij rangimi: për gjetjet nga Wikipedia, nga të gjitha platformat simotra, Platforma Akademia zë vendin e parë, për publikimet e hapura zë vendin e dytë, për punimet e studentëve zë vendin e 7-të dhe për artikujt online nga pozita e 13-të e vitit 2018, jemi në pozitën e dytë për vitin 2020.

Lexo më shumë se si të shmangim plagjiaturën?

Janë analizuar dy aspekte të platformave për detektimin e plagjiaturës: përfshirja dhe përdorshmëria.
Sa i përket përfshirjes, Akademia zë vendin e dytë si platforma me përfshirjen më të mirë.
Si rrjedhojë e të gjitha këtyre rezultateve,
Platforma Akademia është ndër sistemet më të avansuara në gjithë botën në aspektin e cilësisë së kontrollit dhe
për çka ne jemi jashtëzakonisht krenar është fakti që
Platforma Akademia, është sistemi i vetëm në botë që mundëson
kontrollimet ndërgjuhësore!

 

Vlerësimi i performancës së Platformës Akademia është edhe online, dhe mund ta shkarkoni dokumentin KËTU!
Si rrjedhojë e të gjitha këtyre rezultateve, Platforma Akademia është ndër sistemet më të avansuara në gjithë botën në aspektin e cilësisë së kontrollit dhe për çka ne jemi jashtëzakonisht krenar është fakti që
Platforma Akademia, është sistemi i vetëm në botë që mundëson
kontrollimet ndërgjuhësore!

 

Për më tepër rreth vlerësimit të Platformës Akademia, shkarkojeni dokumentin KËTU!