Si të shkruajmë një temë diplome pa plagjiaturë?

Çdo përdorim dhe paraqitje e mendimeve të të tjerëve si tonat është plagjiaturë. Kushti i parë kur shkruajmë një punim diplome apo çfarëdo punimi tjetër shkencor e akademik, është të kuptojmë se çka është plagjiatura dhe ta shmangim atë plotësisht.

Nëse e shmangim plagjiaturën, kjo nuk do të thotë se ne duhet të shpikim teori, mirëpo duhet të bazohemi në gjetjet e shkencëtarëve dhe autorëve të asaj fushe, gjithmonë duke e pasuar mendimin tonë, pajtueshmërinë ose mospajtueshmërinë mbi një tezë të caktuar që e kemi para vetes.

Veç kësaj, çdo përdorim i teorive të shkencëtarëve që ne vendosim t’i marrim për bazë kur shkruajmë nje temë diplome, ose bëjmë një kërkim për një fushë të caktuar, medoemos duhet cituar apo parafrazuar autorin nga e marrim atë teori, fjali, të dhënë etj.

Pra, kushti i parë të shkruajmë një temë diplome pa plagjiaturë është ta kuptojmë që po “vjedhim”, jo një kuletë, por idetë e dikujt.
Sa përqind plagjiaturë lejohet në një punim?
ZERO. Të vjedhësh një çamçakëz, ose të vjedhësh në një bankë, vjedhje mbetet, andaj duhet shmangur plotësisht.
Si mund të shmangim plagjiaturën?
E dijmë që jo tërësisht një punim mund ta mbështesim vetëm në idetë tona dhe medoemos jemi të detyruar të bazohemi në literaturën ekzistuese. Andaj, mënyra më e mirë dhe e duhur për të shmangur plagjiaturën është parafrazimi dhe citimi. Ky i fundit nuk guxon të kaloj 20% të tekstit të përgjithshëm brenda një punimi.
Si ta dijmë se sa përqind kemi cituar?
Tashmë është tejet e thjeshtë. Për këtë, mund të shërbehemi me Platformën Akademia, e cila identifikon ngjashmëritë që mund të konsiderohen plagjiaturë në më shumë se 10 gjuhë dhe është sistemi i vetëm në botë që gjen ngjashmëritë ndërgjuhësore.

Kur jemi te parafrazimi, ajo është forma më e mirë e shmangies nga plagjiatura dhe ju lejon të përdoni mendimet tuaja brenda një fjalie të parafrazuar nga ndonjë autor. Pra, shprehja e ndonjë ideje duke parafrazuar, ju lejon të komentoni brenda asaj fjalie mendimet tuaja. Mundohuni të parafrazoni para se të citoni. Citimi le të mbetet opsioni i vetëm, kur nuk kemi mundësi ose e kemi të pamundur të parafrazojmë. Kështu mund të qëndroni brenda 20 përqindëshit të citimit.

Para se të filloni të shkruani temën, duhet të bëni një listë specifike me titujt e librave, revistave dhe burimeve, ku do të bazoheni në punimin tuaj. Para se të filloni të shkruani dhe keni gjetur literaturën e mjatueshme, këshillohet të lexoni literaturën dhe gjatë leximit të mbani shënime se cilat pjesë do të donit t’i përdornit për nevojat e punimit tuaj.

Mbajeni mend, nëse sot do të arrini të diplomoheni me një punim plagjiat, gjithmonë ekziston rreziku që nesër do të mund t’u revokohet titulli dhe do të keni sanksione shtesë, andaj kujdes. Punën e tjetrit mos e paraqisni si tuajën!