SI TA KUPTONI NËSE NJË TEKST PËRMBAN PLAGJIATURË?

 

Plagjiatura apo mashtrimi akademik vazhdon të jetë një nga sfidat e botës akademike edhe në Kosovë. Nga raportimet e mediave dhe hulumtmet, shohim se plagjiatura ushtrohet nga studentët, por edhe nga vet profesorët si dhe nga palë të tjera.

Por sot, është shumë më e lehtë të identifikohet dhe të shmanget plagjiatura, falë sistemit Anti-Plagjiaturë të platformës Akademia.

 

Platforma Akademia – një vaksinë kundër plagjiaturës

Akademia është një sistem cilësor i dizajnuar me qëllim të parandalimit të plagjiaturës dhe po ashtu është sistemi i vetëm që mundëson analizë ndërgjuhësore. Kjo platformë ju mundëson qasje në një databazë prej më shumë se 17 miliardë shkrimesh në gjuhën shqipe dhe nga gjuhët e huaja. Po ashtu, ju mundëson t’i kontrolloni ngjashmëritë mes punimeve nga dhjetë gjuhë të ndryshme.

Për ta identifikuar dhe shmangur plagjiaturën apo mashtrimin akademik, Sistemi Anti-Plagjiaturë aktualisht përdorë këto produkte:

ALPlag – Albanian Language Plagiarism Detection

Ky sistem shërben për të kontrolluar ngjashmëritë dhe për të bërë krahasime mes teksteve apo shkrimeve në gjuhën shqipe.

Si funksionon?  Për ta përdorur ALPlag, fillimisht duhet të keni një llogari. Për të pasur llogari kontrollimi, qoftë si student, profesor apo administrator, është e nevojshme që Platforma Akademia të ketë marrëveshje bashkëpunimi me institucionin në të cilin ndiqni studimet apo punoni.

Pastaj mund ta ngarkoni punimin që doni ta krahasoni. Punimi duhet të jetë në formatin word ose PDF. Pasi ta ngarkoni, tekstit i bëhet analiza e përmbajtjes si dhe krahasim në nivel fjalie, e pastaj në nivel dokumenti. Pas analizimit dhe krahasimit, sistemi ju dërgon një raport për ta analizuar dhe shkarkuar, bashkë me një përmbledhje. Raporti përmban një përmbledhje burimesh ku është gjetur ngjashmëri dhe klasifikimi i fjalive në bazë të ngjashmërisë dhe përmbajtjes së cituar direkt.

Multilingual Plagiarism Detection (MLPlag)

MLPlag është sistem për të kontrolluar ngjashmëritë mes teksteve në gjuhën shqipe me ato në gjuhë të huaj. Pasi ta ngarkoni, teksti do të përkthehet në njërën nga gjuhët që janë në dispozicion: gjuhë angleze, frënge, italiane, gjermane, greke, serbe, turke, suedeze, norvegjeze, finlandeze, çeke, boshnjake, portugeze, serbo-kroate, bullgare, rumune, sllovake dhe sllovene. Po ashtu, sistemit në ndërkohë do t’i shtohen edhe gjuhë të tjera të huaja. Sikurse edhe në sistemin e mëparshëm, procesi i identifikimit të ngjashmërive mes teksteve është i ngjashëm, vetëm se në MLPlag keni mundësi t’i krahasoni shkrimet shqip me shkrime në gjuhë të huaja.

E-citimi

E-citimi është një nga produktet e platformës Akademia, i cili ju mundëson t’i pasuroni shkrimet dhe ta shnmangi plagjiaturën, duke ju referuar me saktësi burimeve. Individët (përfshirë edhe studentët) mund ta përdorin FALAS e-citimin.

Ju mund ta përdorni shumë lehtë, në 3 hapa: regjistrohuni, krijoni bibliografinë, shkarkojeni. Edhe nëse më parë pa dashje nuk keni i keni cituar si duhet burimet, ky sistem do të jetë udhëzuesi juaj më i mirë. Kurrë s’ka qenë më lehtë identifikimi i plagjiaturës.

 

Kërkime të thjeshta që mund t’i bëni në google

 A ju ka ndodhur ndonjëherë të hasni në ndonjë fjali që ju duket sikur e keni lexuar më parë apo dyshoni për autorësinë e saj? Nëse po, kopjojeni komplet fjalinë, vendoseni në thonjëza dhe pastaj në kërkoni në google apo gjirafa. Për shembull:

Nga rezultatet e kërkimit, mund të shohim se burimet që e kanë përdorur këtë thënie, e kanë cituar autorin Orhan Pamuk.

Një këshillë e vogël shtesë

Po ashtu, sigurohuni që kur kërkoni diçka specifike në google, sigurohuni që ta vendosni në thonjëza, në mënyrë që t’ju dalin rezultate më të sakta. Shembull, nëse e shkruani në google Ismail Kadare, do t’ju dalin rezultatet / faqet që përmbajnë fjalët apo emrat Ismail, Kadare, dhe Ismail Kadare. Por nëse  e shkruani “Ismail Kadare”, do t’ju dalin vetëm faqet që përmbajnë emrin e plotë. Ky trik i vogël ua kursen kohën e kërkimit.

Kur përmendim makinat e kërkimit, padyshim që rekomandohet edhe gjirafa.com. Jo vetëm që mund të lundroni mes informatave të pafundme online, por kjo makinë ua lehtëson edhe kërkimin tuaj. Për shembull, për çdo kërkim, pos rezultateve të zakonshme, sistemi ju ofron sugjerime / info shtesë, në një dritare që shfaqet në anën e djathtë.

Për shembull, nëse kërkoni me fjalët: online courses, Gjirafa do t’ju sugjerojë një platformë ku mund të ndiqni kurse online. Ose, nëse kërkoni me fjalët Ismail Kadare, pos rezultateve të tjera, do t’ju ofrojë edhe një fakt rreth shkrimtarit. Kërkimi kurrë s’ka qenë më i lehtë. Provojeni.