– Misioni –

Ne synojmë të kontribuojmë zhvillimin e cilësisë dhe mbrojtjen e integritetit akademik.

Ekipi

Besart Kunushevci

Drejtor Ekzekutiv

Aurel Drejta

Drejtor Teknik

Visar Muhaxheri

Drejtor Kreativ

Gazmend Çunaku

Zhvillues Biznesi dhe Menaxher i Partneriteteve

IBRAHIM GERBIQI

Udhëheqës i mbështetjes teknike dhe Inxhinier Softuerik

EDLIRA ALLARAJ

Inxhiniere Softuerike

Ardit Daku

Zhvillues Softuerik

Agnesa Nuha

Zhvillues Softuerik

Ylli Hashani

Ekspert i sigurisë së informacionit

Qendrimi Beka

Asistent Administrativ dhe Financiar

Vjosa Kika

Avokate e kompanisë
Kika & Associates LLC

Këshilltarët

AFËRDITA GJINALI SPAHIU

ANTARE E BORDIT

ALEJTIN BERISHA

Antar i bordit

Partnerët dhe Mbështetësit

Lokacioni

Platforma Akademia Sh.P.K., me seli
në Prishtinë.

Rr. Ahmet Krasniqi
Veranda C2, H3/39,
Prishtine, 10000
Republika e Kosovës