Multilingual Plagiarism Detection (MLPlag)

 

Multilingual Plagiarism Detection ofron mundësinë e kontrollimit të shkrimeve në gjuhën shqipe për ngjajshmëri nga shkrimet në gjuhët e huaja. MLPlag si produkt është zhvilluar në bazë të kërkesës nga shumë Institucioneve Arsimore..

Ngarko


Word

PDF

Kontrollo


Lexo Raportin


Përkthimi i përmbajtjes

Përmbajtja e ngarkuar në MLPlag fillimisht përkthehet në njërën nga 5 gjuhët e ofruara (anglisht, gjermanisht, frëngjisht dhe sërbisht) për të qenë i mundur krahasimi me shkrimet në gjuhët e huaja.


Analizë e përmbajtjes

Para se të kontrollojmë fjalitë ne kujdesemi që fillimisht të kuptojmë sa më mirë se cilat janë fjalët kyqe të përdorura në çdo fjalie në mënyrë që të kemi pikë reference në procesin e krahasimit.


Krahasim i shpejtë

Procesi krahasimit bëhet në nivel të fjalive dhe pastaj kalohet në nivel dokumenti për të pasur më të qartë burimet potenciale të ngjajshmërisë. Krahasimi i çdo fjalie dhe shkrimi arrihet përmes qasjes në miliarda shkrime dhe miliona dokumenteve në gjuhë të ndryshme.


Raporti për shkarkim

Raportit të cilit ju mund të shkarkoni ne i kemi bashkangjitur një përmbledhje në dokumentin që keni ngarkuar. Ky raport është në formatin PDF dhe mund të përdoret offline.


Përmbledhje e klasifikuar

Në raportin e ngjajshmërisë paraqiten përmbledhja e burimeve nga është gjetur ngjajshmëri dhe klasifikimi i fjalive në bazë të nivelit të ngjajshmërisë dhe përmbajtjes së cituar direkt.


Interaktivitet dhe Transparencë

Raporti i ngjajshmërisë zhvillon interaktivitetin në mes vlerësuesit dhe shkruesit duke ju ofruar qasje të dy palëve në rezultatet e nxjerrura nga kontrollimi i ngjajshmërisë.


Dëshironi të mësoni më shumë?


Universitet

Platforma Akademia ofron pako të ndryshme të integrimit për të gjitha institucionet e arsimit të lartë.

Shkolla

Platforma Akademia është e përshtatshme për nevojat e shkollave në integrimin e sistemin anti-plagjiaturë

Organizata

Platforma Akademia ofron personalizim të sistemit anti-plagjiaturë edhe për organizata dhe biznese.