Përqindja e ngjashmërisë e kalkuluar për tërë dokumentin

Navigim i lehtë dhe i shpejtë në faqet ku janë gjetur ngjashmëritë.

Fjalitë që janë 60% deri 85% të ngjashme kategorizohen si fjali me tekst të ndryshuar

Informatat e dokumentit

Albanian Language Plagiarism Detection (ALPlag)

Multi Language Plagiarism Detection (MLPlag)

Duke klikuar mbi fjalitë e hijezuara mund të shihni burimin dhe fjalinë e ngjashme nga burimi

Fjalitë që janë +85% të ngjashme kategorizohen si fjali me ngjashmëri të lartë

Përjashto nga kalkulimi

Fjalitë që janë të ngjashme dhe të cituara direkt kategorizohen si tekst i cituar

Riktheje në kalkulim

Burimet e ngjashmërisë të renditura në bazë të përqindjes

Për çdo pyetje mund të na shkruani në çdo kohë

Përmbledhja e të gjeturave ju bashkangjitet në raport për ta shkarkuar

Platforma Akademia për të gjithë

Universitet

Platforma Akademia ofron pako të ndryshme të integrimit për të gjitha institucionet e arsimit të lartë.

Shkolla

Platforma Akademia është e përshtatshme për nevojat e shkollave fillore dhe të mesme.

Organizata

Platforma Akademia ofron personalizim të sistemit anti-plagjiaturë edhe për organizata dhe biznese.

Parandalimi i plagjiaturës

Përdorimi i sistemit anti-plagjiaturë për të krahasuar dokumentet për ngjashmëri është metoda më efektive për parandalimin e plagjiaturës. Raporti i ngjashmërisë ju kursen 99% të kohës për të gjetur rastet me plagjiaturë.

Përmisimi i cilësisë

Raporti i ngjashmërisë ju shërben si mjet për të avancuar aftësitë e hulumtimit dhe shkrimit akademik në. Kjo ndikon drejtëpërdrejtë në përmisimin e cilësisë së edukimit përmes vlerësmit dhe mësimit të presonalizuar.

Mbrojtja e integritetit akademik

Integriteti akdemik është pjesë thelbësore e çdo përvoje të vërtetë arsimore dhe ka efekt në të gjithë shoqërinë. Mbrojtja e integritetit akademik është mbrojtje e profesionit dhe komunitetit në të cilin jetojmë dhe punojmë.

5 gjuhë të huaja

Ne ju ofrojmë mundësinë përmes MLPlag të kontrolloni ngjajshmëritë nga 5 gjuhë të huaja

Miliarda shkrime

Përmes Sistemit Anti-Plagjiaturë keni qasje në më shumë se 17mld shkrime në gjuhën shqipe dhe nga gjuhët e huaja

Miliona dokumente

Sistemi Anti-Plagjaiturë analizon ngjajshmëritë edhe nga formatet PDF dhe Word të cilat janë të digjitalizuara

5 gjuhë të huaja

Ne ju ofrojmë mundësinë përmes MLPlag të kontrolloni ngjajshmëritë nga 5 gjuhë të huaja

Miliarda shkrime

Përmes Sistemit Anti-Plagjiaturë keni qasje në më shumë se 17mld shkrime në gjuhën shqipe dhe nga gjuhët e huaja

Miliona dokumente

Sistemi Anti-Plagjaiturë analizon ngjajshmëritë edhe nga formatet PDF dhe Word të cilat janë të digjitalizuara

Shkrimet më të reja

Më poshtë mund të gjeni shkrimet më të reja
nga kategoria e artikujve, lajmeve dhe manualeve të përdorimit.

Card image cap

Vlerësimi i performancës së Platformës Akademia

Artikull

Postuar nga Akademia më 2020-09-02

Vlerësimin e performancës së Platformës Akademia e kemi bërë fillimisht në vitin 2018. Duke parë se këto rezultate lënin vend për....

Lexo më shumë ->

Card image cap

Teknologjia në edukim

Artikull

Postuar nga Akademia më 2020-07-22

Teknologjia në edukim Duke jetuar në një epokë digjitale, është e pashmangshme të mos flasim edhe mbi rolin e teknologjisë ne....

Lexo më shumë ->

Card image cap

Platforma Akademia pranohet në programin Microsoft for Startups

Lajme

Postuar nga Akademia më 2020-05-22

Platforma Akademia pranohet në programin Microsoft for Startups! Microsoft for Startups është program unik që ndihmon kompanitë start-up të përshpejtojnë rritjen....

Lexo më shumë ->Të tjerët për ne!

"Unë jam jashtëzakonisht i kënaqur me Platformën Akademia dhe për këtë arsyje
jam duke e përdorur sistemin anti-plagjiaturë në mënyrë të vazhdueshme.
Sistemi Anti-Plagjiaturë më ka lehtësuar punën shumë dhe më ka kursyer kohën
në këtë kohë dinamike. Unë kam besim të plotë në platformën tuaj
dhe rezultatet e paraqitura."

Prof. Ass. Dr. Besfort Rrecaj
Prodekan për çështje mësimore
Fakulteti Juridik,
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”

Translate